HAUPTMANN EPO FARBIG GEKLEURDE EPOXYHARS

Milieuvriendelijkheid
Slijtvastheid
Slagsterkte
Brandweerstand
UV weerstand
De prijs is vermeld ter referentie, op voorwaarde dat het oppervlak effen is en niet moet gerepareerd worden. Het is ook afhankelijk van de oppervlakte, de staat van de betonnen ondergrond, de locatie van de ruimte en andere factoren.

TOEPASSINGSGEBIED

Hauptmann Epo Farbig product kan zowel als vloerbedekking en als afdichtlaag voor oppervlakken gebruikt worden in zware bedrijfssectoren.

Toepassingsvoorbeelden:

  • industriële gebieden;
  • gesloten magazijnen en bases;
  • winkelruimten;
  • alle soorten werkplaatsen.

Producteigenschappen

Hauptmann Epo Farbig is een gepigmenteerde tweecomponenten coating op basis van epoxyhars, die bestand is tegen hoge mechanische belastingen.

  • bestand tegen mechanische belastingen;
  • chemisch resistent.

Ondergrond

Voegloze gietvloeren moeten een vaste basis hebben die vrij van alle soorten vuil (stof, vet, sporen van rubber) is en beschikt over bijzondere stevigheid.

De treksterkte van het basisoppervlak moet niet minder dan 1,5 N/mm2 zijn, de druksterkte - niet minder dan 20 N/mm2. De ondergrond moet beantwoorden aan de optimale waarde van de gemiddelde werkelijke vochtigheid en mag niet tijdens het gebruik in contact komen met vocht.

Het evenwichtsvochtgehalte van oppervlakken moet de volgende parameters hebben:

  • Voor betonnen oppervlakken - maximaal 4 gew.%
  • Voor voegloze cementvloeren - maximaal 4 gew.% is ook toegestaan

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet goed worden voorbereid om aan alle bovenstaande eisen te voldoen, bijv. door gritstralen of slijpen. Scheuren en de andere beschadigde plekken van de ondergrond moeten met Hauptmann Epo 320 hersteld worden.

Bereiding van het basismengsel

De basiscomponent (A) wordt met de verharder (B) gemengd tot een homogene massa. Daarna wordt deze massa aan een andere bereide container toegevoegd en opnieuw goed gemengd.

Voor de bereiding van een basismengsel voor gebruik met gevulde systemen wordt een aangepaste hoeveelheid vulstof aan het epoxy mengsel toegevoegd, langzaam roeren. De resulterende massa wordt nog eens geroerd.

Het mengsel wordt na de bereiding onmiddellijk op het bewerkte oppervlak aangebracht en verspreid met het geschikte hulpmiddel.

Mengverhouding

Materiaal verwerkingstijd

De volgende parameters moeten in aanmerking worden genomen: bij luchtvochtigheid van 60% en temperatuur van +20°C duurt de verwerking ongeveer 25 minuten. Hogere temperaturen resulteren in een kortere verwerkingstijd en lagere temperaturen resulteren in een langere verwerkingstijd.

VERWERKINGSTIPS

Verwerkingstemperatuur:

De temperatuurparameters van het materiaal, de omgeving en de ondergrond mogen niet lager zijn dan +8°C, de maximaal toegelaten temperatuur mag niet hoger zijn dan +30°C. De relatieve vochtigheid is 80%. De vereiste grondtemperatuur moet ten minste 3 °C boven het dauwpunt liggen.

Droogtijd:

Bij een temperatuur van +20 °C is de coating na één dag klaar voor afzonderlijke belastingen (lopen is toegestaan), temperatuurindicator +8 °C maakt gedeeltelijk gebruik na twee dagen mogelijk. Bij een temperatuur van +20 °C is de coating na een week klaar voor alle soorten belastingen (mechanisch, chemisch). Met temperatuurverlaging wordt de tijd voor het drogen langer.

TOEPASSINGSVOORBEELDEN

Grondering:

Voor het aanbrengen van Hauptmann Epo Farbig als grondverf/vulmiddel wordt een verfschraper gebruikt. Het productverbruik is afhankelijk van het oppervlak en is ongeveer 0,2-0,4 kg/m2.

Afdichtende coating:

Bij de aanbrengen van Hauptmann Epo Farbig, afhankelijk van de gewenste ruwheid, wordt een rubberen wisser of metalen verfschraper of een epoxyroller gebruikt om de laag te egaliseren. Het product wordt in een hoeveelheid van 0,6-2,5 kg/m2 verbruikt.

Toplaag:

Hauptmann Epo Farbig is een mengsel met toevoeging van vulstof in een gewichtsverhouding van 2:1. Voor het gelijkmatig aanbrengen op het oppervlak is een verfschraper nodig en het resultaat wordt met een naaldrol verwerkt.

Het productverbruik van Hauptmann Epo Farbig is minstens 2 kg/m2 per kilo 0,2-0,4 mm kwartszand.

Bovenstaande technische gegevens werden verzameld bij het testen van het product onder laboratoriumomstandigheden (+20°C). Kleine afwijkingen van de waarden kunnen gebeuren tijdens de verwerking van het product ter plaatse. Kleine afwijkingen in de kleur van verschillende partijen zijn mogelijk. Product van dezelfde partij moet op aangrenzende oppervlakken worden verwerkt.

Door UV-straling en de luchtdruk kan de kleur van epoxy coating veranderen.

De kleurvastheid van de coating kan worden verhoogd door het aanbrengen van een beschermende UV-absorberende afdichtingscoating op basis van polyurethaan.

WERKGEREEDSCHAP, REINIGING

Alle gebruikte gereedschappen moeten onmiddellijk na het werk met oplosmiddelen worden gereinigd.

VERBRUIK EN BEWARING

Productverbruik:

Ten minste 0,25-2,5 kg/m2 is vereist afhankelijk van de toepassingsomstandigheden van het product.

Bewaarcondities:

Het product wordt bewaard in afgesloten originele verpakking bij een temperatuur van ten minste +8°C in afgesloten magazijnen. De houdbaarheid is ten minste 6 maanden.

Kenmerken

HAUPTMANN TOP 2K MICROCEMENT Gepigmenteerde polymeer coating
Milieuvriendelijkheid
Slijtvastheid
Slagsterkte
Brandweerstand
UV weerstand
HAUPTMANN M1 MICROCEMENT VLOER Decoratieve samengestelde coating op basis van cement, harsen, hulpstoffen en minerale pigmenten. Laagdikte 1,5-2 mm